en-USnb-NO

Bli medlem

Søknad om medlemskap

Undertegnede søker herved om medlemskap i
Nesna Båtforening

Fornavn*
Etternavn*
Kjønn*
Fødselsdato*
Adresse*
Poststed*
Mobiltlf:*
E-mail adresse*
Dato*

Vedtektene

  Vedtekter