en-US nb-NO
Registrer
Menu

Hjem

Medlemsregister

Vi ber om at alle  logger seg på og sjekker kontaktinformasjonen som ligger på din side. Vi ser at vi har feil adresse, tlf. og e-mail adresse til mange av medlemmene. Dette vanskeliggjør utsendelse av fakturaer og annen info. Har dere problemer med å logge dere på, eller trenger påloggings informasjon kan dere kontakte Dag på tlf. 95163202.

Kontakt oss

 

 
66°12′N
13°0′E

Nesna Båtforening
91392223
nbf@nbf-nesna.no

Fasiliteter

Administrasjonssystemet

Alle Medlemmer skal ha fått  tilsendt nødvendig info for pålogging. Enten pr.mail, eller pr.brev.

Ved pålogging, vil alle bli ledet gjennom noen skjermbilder hvor det skal registreres følgende informasjon: 

  • E-post, mobiltelefon, adresse og  ev. bankkontonummer (for utbetalinger fra NBF)
  • Bruk av båtplass 2016 – UAVHENGIG av om du har brukt den I år eller ikke.
  • Informasjon om båten din.

Tidligere var dette informasjon som ble lagt inn av styret. I det nye systemet (Xmarina), som er et online system, skal ALLE nå registrere dette selv.

Dette gjøres for å sikre at både person- og båtdata vil bli korrekte, slik at du fremdeles beholder både ansiennitet og evt. båtplass.

Dersom du har spørsmål, kontakt styret v/Dag. tlf 95163202

Klikk på "Logg inn"-knappen oppe til høyre under bildet for å gjennomføre registreringen.


Lykke til

Grasrotandelen

Nesna Båtforening er med i grasrotandelen, så dere som tipper kan velge båtforeninga som mottaker.

Her er vi

Bryggeutskifting 2019


Alle som har båtplass på 500 brygga blir å bruke ledige plasser i havna.  Alle båter som ligger på låne plasser skal ha tlf. nr. lett synlig slik at vi lett får tak i båteier.

Arbeidet starter 27-28 april med flytting av båter og vill pågå stort sett hele mai mnd. Ny brygga skal etter planen komme til Nesna mot slutten uke 19 eller begynnelse av uke 20 ( dette er vær avhengig ) Det vil også i år bli  noe stenging av vann og strøm i korte perioder.

Leif og Stein tar seg av ankringen av nye 500 brygga Vi har en plan på at dette arbeidet skal være ferdig til 17 mai. Båteiere som har plass på 500 brygga har selv ansvaret for at båtene er tilbake på sine respektive plasser mot  slutten av mai (26 mai?) Dette uavhengig om vann og strøm er tilbake på 500 brygga.

Vi håper alle vill være behjelpelig å få dette til på en grei og fornuftig måte

 

Stein, Leif og Dag

 

Info fra foreninga

Da har vi fått bryggeformenn til alle bryggene.
Plasslistene ved landgangene vil bli oppdatert før påske, med plasseiere og bryggeformenn.

600-brygga.    Knut Sveinsen      Tlf.95254246
500-brygga.    Leif H. Vassvik      Tlf.41506005
400-brygga     Arne Leirvik           Tlf.91147882
300-brygga     Ketil Olsen             Tlf.91155084
200-brygga     Johnny Fedje         Tlf.91006957
100-brygga     Rune Lyngås         Tlf.90572591
  00-brygga     Øyvind Steinslett   Tlf.41225708

Oppdatering av adresser, tlf, og mailadresser.
Vi ber om at alle går inn på NBF`s hjemmeside, logger seg på og oppdaterer mailadresse, tlf. osv. Fakturaer blir sendt ut på mail, så det sparer både oss og dere for masse ekstra arbeid hvis vi har rett mailadresse i utgangspunktet. Medlemmer som ikke har mail, vil få faktura i posten som før.
Hvis noen mangler påloggingsinfo eller har problemer med å logge seg på, kontakt Dag på tlf. 95163202.

Rengjøring av pirer.

Vi har fått en invasjon av måker som driter ned båtene. En av grunnen til dette er at flottørene til pirene ikke blir rengjort, og gror over av blåskjell ol. Vi påminner om at det er plasseiers ansvar å rengjøre pirene. Nødvendig utstyr står plassert ved nedgangen til bryggene.

Plassering av båtvogner og biler.

Parkeringsplassen ved hekken nærmest rutsjebanen tilhører Nesna Kommune. De har startet en ryddeaksjon, og påpeker at hengere og annet som står lagret der vil bli fjernet uten forvarsel